:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

زندگی قرار نیست آسان باشد
شما تلاشتان را بیشتر کنید

طبقه بندی موضوعی

سلام، وقت بخیر؛
 

پل ارتباطی من و شما؛
skhajedalouei@hotmail.com  

تلگرام

 

 

یاعلی مدد