:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

زندگی قرار نیست آسان باشد
شما تلاشتان را بیشتر کنید

طبقه بندی موضوعی

توسعه واقعی یک سازمان یا جامعه تنها در سایه رشد ضعیف ترین اعضای آن قابل تحقق است! نمره ضعیف ترین فرد کلاس، تاثیر بیشتری در معدل یک کلاس دارد تا افراد متوسط آن کلاس تعداد و بزرگی سرعت گیرها در خیابانهای یک شهر بر اساس بی احتیاط ترین و ناشی ترین رانندگان درنظرگرفته می شود، نه رانندگان عادی یا حرفه ای!

به عبارت دیگر، میزان رشد یک جامعه وابستگی مستقیم دارد با رشد بی شعورترین افراد آن جامعه!

ما
روزى هزار بار میمیریم...
در آتش اگر نسوزیم،
دریا غرقمان میکند!
از آلودگى اگر خفه نشویم،
امواج از پا درمان مى آورد!
از گرانى اگر کمرمان نشکند،
امیدِ هاى واهى نابودمان میکند
ما مردمانى هستیم که هنوز لباسِ سیاه از تنمان در نیامده،
بلاى جدید بر سرمان مى آید!
معجزه ماییم که هنوز زنده ایم

در هر سازمانی که هستید و در هر موقعیت شغلی  به عنوان عضوی از یک  تیم، حتما برای شما هم این تجربه پیش آمده است که  با انبوهی از کارهای انجام نشده برای به انجام رساندن یک پروژه روبه رو شده اید.حال اگر سازمان شما قادر به اضافه کردن نیروی کار اضافی نباشد برای انجام این مقداراز کارهای زیاد باید چه راه حلی در پیش گرفت؟

در این چنین وضعیتی استفاده از چارچوب اسکرام (Scrum) برای پیشبرد پروژه پیشنهاد می شود.

 

چارچوب اسکرام چیست و چرا به درد ما می خورد؟

اسکرام یک متدولوژی از سیستم توسعه ی نرم افزار به صورت چابک است که در سال ۲۰۰۱ مطرح شد.

Scrum فرآیندی است که  در آن تیم ها پروژه های بزرگ را به تکه های کوچکی می شکنند و با انجام دادن این تکه های کوچک ،پروژه بزرگ را به انجام می رسانند. این چرخه تا بهبود بخشیدن به محصول ادامه می یابد و تکرار می شود. برای خوردن یک ماموت بزرگ پشمالو کافی است آن را قطعه قطعه کنید! اسکرام چارچوب انعطاف پذیری است که از آن می توان در انواع پروژه ها ، از پروژه های تولید نرم افزار، بازاریابی و حتی پروژه هایی مانند بازسازی یک خانه استفاده کرد!

در استفاده از چارچوب اسکرام توصیه می شود که در هر اسپیرینت یک نسخه کاری از محصول نهایی (حداقل محصول ماندنی یا Minimum Viable Product (MVP)) تولید شود. این کار به تیم این اجازه را می دهد که به طور مداوم در هر دوره ی کاری پروژه را بهبود بخشد.

Scrum فرآیندی است که  در آن تیم ها پروژه های بزرگ را به تکه های کوچکی می شکنند و با انجام دادن این تکه های کوچک ،پروژه بزرگ را به انجام می رسانند. این چرخه تا بهبود بخشیدن به محصول ادامه می یابد و تکرار می شود.